Malmö stads upphandlingar Gestaltning Malmö Garden Show

Gestaltning Malmö Garden Show

Malmö stad - Fastighets- och gatukontoret, Malmö

Malmö stad, genom fastighet- och gatukontoret, inbjuder er att inkomna med offert avseende att skapa en fysisk gestaltning på platsen för Malmö Garden Show 3-5 juni 2022, i enlighet med denna offertförfrågan och dess uppdragsbeskrivning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-11-26)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-11-04