Malmö stads upphandlingar EXTERN REMISS - Underhåll, reparation och montering av vägräcken

EXTERN REMISS - Underhåll, reparation och montering av vägräcken

Malmö stad, Malmö

Extern remiss inför upphandling av ramavtal för underhåll, reparation och montering av vägräcken.

Extern remiss inför upphandling av ramavtal för underhåll, reparation och montering av vägräcken. Syftet är att få in synpunkter på det underlag som avses utgöra grund för kommande upphandling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-25)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2021-11-18

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

21/216