Malmö stads upphandlingar Besiktning av multiarenor,sport- och idrottshallar samt gymnastiksalar

Besiktning av multiarenor,sport- och idrottshallar samt gymnastiksalar

Malmö stad, MALMÖ

Malmö stad avser att upphandla besiktning utav utrustning (fast och lös egendom) i multiarenor,sport- och idrottshallar samt gymnastiksalar (med tillhörande utrymme så som gym, danssal med mera). Viss service och reparationer på utrustningen kan bli aktuellt efter anmärkning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

STK-2021-1057