Malmö Högskolas upphandlingar Verktyg och tillbehör

Verktyg och tillbehör

Malmö Universitet, MALMÖ

Administrativa föreskrifter

Malmö universitet inbjuder till anbudsgivning rörande Verktyg och tillbehör. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att kunna lämna anbud.

Vi emotser ert anbud med intresse!

Med vänlig hälsning

Emir Kurtanovic

Upphandlare

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

UPP 2021/45