Malmö Högskolas upphandlingar Konsulttjänster avseende inredningsarkitekter

Konsulttjänster avseende inredningsarkitekter

Malmö Universitet, MALMÖ

Det kommande ramavtalet omfattar konsulttjänster avseende inredningsarkitekter. Malmö universitet avser att teckna ramavtal med minst tre (3) anbudsgivare.

Inredningsuppdragen kommer att skilja sig åt i omfattning och bredd från stora nybyggnadsprojekt eller ombyggnadsprojekt från förstudie till färdiga förfrågningsunderlag.

Den uppskattade volymen för detta ramavtal är 2 500 000 SEK.

Köparen uppskattar fördelning av avrop till 20 % biträdande inredningsarkitekt och 80 % handläggande inredningsarkitekt.

Omfattning

Det kommande ramavtalet omfattar konsulttjänster avseende inredningsarkitekter. Malmö universitet avser att teckna ramavtal med minst tre (3) anbudsgivare.

Inredningsuppdragen kommer att skilja sig åt i omfattning och bredd från stora nybyggnadsprojekt eller ombyggnadsprojekt från förstudie till färdiga förfrågningsunderlag. Det kan komma att handla om allt från enkla utredningsskisser till att endast ta fram möbelförteckningar (utifrån redan givna möbleringsplaner). Karaktäristiskt för en huvuddel av alla uppdrag är att det finns ett antal redan beslutade förutsättningar som inredningsarkitekten har att förhålla sig till. I vissa större projekt, kommer inredningsarkitekter att vara delaktiga i konsultgrupp/projektgrupp.

Volym

Den uppskattade volymen för detta ramavtal är 2 500 000 SEK.

Köparen uppskattar fördelning av avrop till 20 % biträdande inredningsarkitekt och 80 % handläggande inredningsarkitekt.

Den totala takvolymen för detta ramavtal uppgår till 3 000 000 SEK. Med total takvolym avses den bestämda gräns för hur mycket som är tillåtet att köpa från ramavtalet. Observera att angiven takvolym inte är lika med den uppskattade volymen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

UPP 2021/119