Malmö Högskolas upphandlingar Intraorala scanner till OD

Intraorala scanner till OD

Malmö Universitet, MALMÖ

Upphandlingen avseende intraorala scanner till Odentologiska institutionen, Malmö universitet.

Omfattning

Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet avser att upphandla intraorala scanner för sin undervisning, forskning och klinisk verksamhet.

Antagen leverantör ska ombesörja leverans, installation samt driftsättning av utrustning på av Köparen angiven adress/klinik. Leverantören ska även ombesörja utbildning, leverans av förbrukningsartiklar samt eventuell service till utrustningen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

UPP 2021/118