Flytande helium och kväve

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Ramavtalsupphandling gällande flytande helium och kväve till Chalmers tekniska högskola samt övriga samarbetspartners i aktuell upphandling.

Ramavtalsupphandling gällande flytande helium och kväve till Chalmers tekniska högskola samt övriga samarbetspartners i aktuell upphandling

Om upphandlingen

Chalmers tekniska högskola AB, tillsammans med angivna samarbetspartners, avser upphandla ramavtal för flytande helium och flytande kväve enligt verksamheternas behov. Upphandlingen är uppdelad i två delar - flytande helium och flytande kväve. Se avsnitt 1.4 "Kontraktsvärde" för historiska och uppskattade volymer.

Leverans sker i trycksatta kärl och/eller till befintliga tankar hos kund under hela avtalsperioden. Vissa tilläggstjänster kan tillkomma.

Syftet med upphandlingen är att tillhandahålla verkligt behov av produkterna vid var tid och säkerställa att verksamheterna har tillgång till produkterna när behovet finns till lägsta möjliga totalkostnad.

Målet med upphandlingen är att teckna konkurrenskraftiga avtal som speciellt inriktar sig på kvalitet och leveranssäkerhet samt möjlighet att tillhandahålla angivna volymer under hela avtalsperioden utan störningar i respektive verksamhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2021-1270