Malmö Högskolas upphandlingar Fastighetsdrift av Orkanen 1 samt Allmänna sjukhuset 9 Malmö universitet

Fastighetsdrift av Orkanen 1 samt Allmänna sjukhuset 9 Malmö universitet

Malmö Universitet, MALMÖ

Upphandlingen avser fastightesdrift av Orkanen 1 samt Allmänna sjukhuset 9 på Malmö universitet.

Kontrakt kommer att tecknas med en (1) L för hela entreprenaden. Anbud kan därför lämnas enbart på hela entreprenaden.

Kontraktstiden planeras från och med 1 oktober 2021 med en inledande kontraktstid om två (2) år, plus eventuella förlängningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

UPP 2021/32