Mälardalens universitet Samverkansentreprenad ombyggnation Södra huset

Samverkansentreprenad ombyggnation Södra huset

Mälardalens Universitet, Västerås

Projektet avses genomförandet av de byggnadsarbeten som ska utföras på fastigheten Gustavsborg 2, Södra huset (förkortat S-huset) i Västerås i form av ombyggnation av befintliga lokaler uppdelat i två faser.

Projektet har högt satta hållbarhetsmål, där cirkularitet och återbruk kommer vara en betydande del i projektets samtliga faser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2024/0239