Mälardalens universitet Löpande byggentreprenadtjänster

Löpande byggentreprenadtjänster

Mälardalens Universitet, Västerås

MDH önskar teckna ramavtal med leverantörer avseende mindre byggentreprenader. Uppdragen kommer framförallt att omfatta ombyggnad och underhåll av universitetets lokaler i Västerås och Eskilstuna.

AFA ALLMÄN ORIENTERING

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-24)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2023/0295