Mälardalens universitet Extern utvärderare av projekt Elektrifiering - hållbar omställning, innovation och tillväxt

Extern utvärderare av projekt Elektrifiering - hållbar omställning, innovation och tillväxt

Mälardalens Universitet, Västerås

Utvärderings- och lärandearbete i form av en löpande utvärdering, som innefattar:

1) uppföljning och utveckling av arbetet med hållbarhetsaspekterna,

2) uppföljning, sammanställning och syntes från insatserna och processen,

3) inhämtning av lärdomar och modeller för fortsatt utveckling av arbetssätten i noden, i syfte till att möta målgrupperna på ett effektivt sätt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-13)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2024/1408