Elkraft 2023

Colligio AB, FALUN

Samordnad upphandling av förnybar elkraft till 9 upphandlande myndigheter Deltagande myndigheter är följande: Bolagsverket, Hällefors Kommun, Kammarkollegiet, Läkemedelsverket, Mälardalens Högskola, Pensionsmyndigheten, Sala kommun, Transportstyrelsen, Tullverket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

El 2023