Mälardalens högskola Utbildning i förvaltningsrätt

Utbildning i förvaltningsrätt

Mälardalens högskola, Västerås

Denna upphandling omfattar kurs på Mälardalens högskola i Förvaltningsrätt, OAH105, 7.5 högskolepoäng.

Högskolans skiftande och breda verksamhet ställer stora krav på leverantörens flexibilitet och kunskap. Anbudsgivaren ska leverera en tjänst som präglas av professionalism, serviceanda och anpassningsförmåga till högskolans behov och önskemål. Anbudsgivaren kommer att delta i arbetet på akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik inom området Handelsrätt i kursen: 7.5 hp, Förvaltningsrätt, OAH105

I kursen planeras cirka 100 studenter. Total arbetsinsats 240 timmar. Utbildningen kommer att bedrivas vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, vid Mälardalens Högskolas campus i Västerås. Mer information om akademin finns på http://www.mdh.se/est.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-01-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2016-12-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2016/2961