Mälardalens högskola Upphandlingskonsulttjänster

Upphandlingskonsulttjänster

Mälardalens högskola, VÄSTERÅS

Syftet med denna upphandling är att säkerställa högskolans behov av upphandlingskonsulter för genomförande av upphandlingar inom alla upphandlingsförfaranden. Konsult ska självständigt och tillsammans med referensgrupp från högskolan genomföra upphandlingar. I tjänsten ingår bland annat framtagande av upphandlingsunderlag, annonsering, utvärdering och tilldelning samt rådgivning.

Upphandlingskonsulttjänster

Syftet med denna upphandling är att säkerställa högskolans behov av upphandlingskonsulter för genomförande av upphandlingar inom alla upphandlingsförfaranden. Konsult ska självständigt och tillsammans med referensgrupp från högskolan genomföra upphandlingar. I tjänsten ingår bland annat framtagande av upphandlingsunderlag, annonsering, utvärdering och tilldelning samt rådgivning.

Upphandlingskonsulttjänster

Syftet med denna upphandling är att säkerställa högskolans behov av upphandlingskonsulter för

genomförande av upphandlingar inom alla upphandlingsförfaranden. Behovet uppstår vid hög

arbetsbelastning/vakanser hos inköpsenheten. Konsult ska självständigt och tillsammans med

referensgrupp från högskolan genomföra upphandlingar. I tjänsten ingår bland annat framtagande av

upphandlingsunderlag, annonsering, utvärdering och tilldelning samt rådgivning.

Upphandlingskonsulttjänster

Syftet med denna upphandling är att säkerställa högskolans behov av upphandlingskonsulter för

genomförande av upphandlingar inom alla upphandlingsförfaranden. Behovet uppstår vid hög

arbetsbelastning/vakanser hos inköpsenheten. Konsult ska självständigt och tillsammans med

referensgrupp från högskolan genomföra upphandlingar. I tjänsten ingår bland annat framtagande av

upphandlingsunderlag, annonsering, utvärdering och tilldelning samt rådgivning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-01-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2017/0799