Mälardalens högskola Upphandling av teckenspråkstolkar till Mälardalens högskola

Upphandling av teckenspråkstolkar till Mälardalens högskola

Mälardalens högskola, VÄSTERÅS

Syftet med denna upphandling är att tillgodose Mälardalens högskolas behov av teckenspråkstolkar. Utbildningsväsendet har skyldighet att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de personer som deltar i eller söker till utbildningsverksamhet. Som ett led i detta arbete anlitar Mälardalens högskola teckenspråkstolkar för teckenspråkstolkning i undervisning, under grupparbeten, examinationer m.m för döva eller hörselskadade studenter vid högskolan.

Syftet med denna upphandling är att tillgodose Mälardalens högskolas behov av teckenspråkstolkar. Utbildningsväsendet har skyldighet att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de personer som deltar i eller söker till utbildningsverksamhet. Som ett led i detta arbete anlitar Mälardalens högskola teckenspråkstolkar för teckenspråkstolkning i undervisning, under grupparbeten, examinationer m.m för döva eller hörselskadade studenter vid högskolan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-05-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-04-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2017/0730