Mälardalens högskola Upphandling av systemutvecklare

Upphandling av systemutvecklare

Mälardalens högskola, Västerås

Högskola har en blandad IT-miljö, med inköpta och egenutvecklade system. Flera av verksamhetens system används gemensamt av flera lärosäten, och högskolan har ett väl utvecklat samarbete med flera andra lärosäten, en trend som ser ut att öka.

Högskola står inför att uppgradera sitt nuvarande system för studieadministration, Ladok (som utvecklas av Umeå Universitet). Det kommer att innebära stora förändringar i arbetssätt och rutiner i verksamheten, samt även få stor påverkan på vår nuvarande systemmiljö, och hur vi integrerar med Ladok och andra system. Då systemet är centralt i verksamheten, behöver ett omfattande integrationsarbete genomföras för att kunna gå i drift. Detta innebär att högskolan behöver resursförstärka utvecklingsteamet för att hinna med att genomföra de förändringar som krävs för att göra ett systembyte.

I rollen som Javautvecklare innebär bl.a.:

.Att sätta sig in i slutanvändarnas behov tillsammans med övriga teammedlemmar samt produktägare

.Att tillsammans med övriga medarbetare ta fram en teknisk lösning

.Att implementera den tekniska lösningen enligt högskolanss utvecklarhandbok och gängse java standarder på ett enkelt och kompakt sätt

.Att testa funktionen med enhetstester, integrationstester och utforskande manuella tester

.Att informera övriga berörda om framsteg och hinder

.Att dokumentera lösningen för framtida underhåll

.Att lagra kod och dokumentation enligt högskolanss regelverk

.Att övervaka leveransen av funktionen till produktion

Sista anbudsdag
Avbruten

(2016-12-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2016-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2016/2745