Mälardalens högskola Upphandling av konsultstöd inom industrirobotik

Upphandling av konsultstöd inom industrirobotik

Mälardalens högskola, Västerås

Mälardalens högskola avser att upphandla konsulter som ska fungera som projektledare, utbildare och mentor, i första hand, inom ramen för Robotdalens verksamhet.

Upphandlingen omfattar nedanstående delar:

Automationsförstudier genomförande

Projektledare och mentor till de lokala mentorerna för Automationsutmaningen som innefattar att sprida Robotdalens förstudiekoncept över Sverige. Detta omfattar att etablera samarbete med andra akademiska enheter och starta upp verksamheter lokalt tillsammans med dessa akademier. Projektledare och huvudmentorskap för genomföringen av förstudier inom Robotdalens huvudregioner. I detta ingår också att leta reda på och etablera samarbete med slutanvändare (SME företag).Expressförstudier. Genomföra på egen hand kortare förstudier. Företagsbesök plus rapport med arbetsinsats på ungefär 1-2 dagar.

Analyser av redan genomförda förstudier

· Analys med avseende på verklig investering

· Analys med avseende på tekniska hinder för investering

Utbildning

Föreläsare i samband med förstudiens genomförande. Föreläsare på en/halv-dagars kurser (ungefär 4 stycken varje år). Planering och genomförande av högskolekurser inom automationsteknik. Agera handledare till examensarbetare.

Mässaktivitet

Agera expertmentor på mässor i Robotdalens namn.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2016-11-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2016-10-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2016/2351