Mälardalens högskola Undervisningstjänst inom Byggnadsproduktion.

Undervisningstjänst inom Byggnadsproduktion.

Mälardalens högskola, Västerås

Konsult som erbjuds för uppdraget ska fungera som undervisande lärare för kursen Byggnadsproduktion 2 (BTA206). I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp kursen i överensstämmelse med gällande kursplaner. Konsulten ska utarbeta och rätta en skriftlig tentamen och två omtentamina per kursomgång.

Byggnadsproduktion 2 kommer att ges under höstterminen 2021 med kursstart den 30 augusti 2021. Konsulten ska vara tillgänglig minst från och med 16 augusti för förberedelser inför kursstart.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-07-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2021/1654