Mälardalens högskola Teckenspråkstolkar

Teckenspråkstolkar

Mälardalens högskola, Västerås

Mälardalens högskola upphandlar ramavtal avseende teckenspråkstolkar samt skrivtolkar för studenter antagna vid Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna.

Omfattning

Uppdraget innebär att teckenspråkstolka föreläsningar, gruppövningar med mera, främst på svenska men även på engelska. Uppdraget innefattar också nödvändigt förberedelsearbete och inläsning. Två tolkar krävs vanligtvis för ett enskilt uppdrag och student.

Anbud ska lämnas för en komplett teckenspråkstolkförmedling inklusive samordning/schemaläggning och annat administrativt arbete som krävs för förmedlingens fullgörande.

Antalet studenter i behov av teckenspråkstolkning varierar över åren och det är precis efter att antagningsbeskeden är klara för terminen som man vet hur det kommer att se ut för det närmaste året/åren.

MDH upphandlar ett ramavtal avseende teckenspråkstolkning för studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå; från svenska och engelska till svenskt teckenspråk och tvärtom.

Uppdraget kan också omfatta skrivtolkning.

Det bör finnas möjlighet att avropa undertextning.

Uppdraget innebär teckenspråkstolkning vid föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner, grupparbeten, studiebesök, examinationer, VFU samt vid undervisning som sker via digitala plattformar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2021/0976