Request for information (RFI) avseende ”IT-system för planering av verksamhetsförlagd utbildning”.

Mälardalens Universitet, Västerås

Inledning

Mälardalens Universitet (MDU) har ett av Sveriges största sjuksköterskeprogram och har högt söktryck på samtliga av våra vård-, omsorg- och välfärdsutbildningar. Område vård-, omsorg- och välfärd är under kontinuerlig expansion och utveckling, vilket även märks på våra utbildningar. Flera av våra utbildningar inom vård-, omsorg och välfärd innehåller VFU (verksamhetsförlagd utbildning). I dag hanteras cirka 2970 placeringar på 9 olika utbildningar och program manuellt varje år, vilket gör att vi är behov av ett system som kan hjälpa oss hantera mängden data som finns kring studenterna och deras verksamhetsförlagda utbildning.

Som en del av förberedelserna inför en eventuell ny upphandling genomförs denna informationsinhämtning (request for information eller RFI) där potentiella leverantörer ges möjlighet att bidra med synpunkter.

Presentation av Mälardalens Universitet

På Mälardalens Universitet (MDU) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. MDU är en av Sveriges största högskolor och har närmare 20 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning.

På MDU bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående. MDU:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre.

MDU finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. Idag bedriver MDU även sjuksköterskeprogrammet vid campus Nyköping. Mer information om MDU, de 57 olika utbildningsprogrammen och de sex forskningsinriktningarna finns på mdh.se.

Om det kommande uppdraget

MDU önskar upphandla ett IT-system för planering- och placering av studenterna, samt hantering av information gällande studenterna och deras placeringar. Preliminära förutsättningar och mål för det kommande uppdraget är att införskaffa ett IT-system som:

kan säkerställa studentinformation

kan säkerställa verksamhetsinformation

sammanställa aktuella studenter inför kommande placering

underlätta och automatisera administrationsprocessen för planering, placering och informationsöverföring.

Delaktighet för studenterna i vissa faser

Systemet ska även stödja digitala lösningar för olika ansökningar, kontroll av studenternas behörigheter inför VFU-kurs och stöd för bland annat fakturering, statistik och bedömningar/lärandelog/ISP samt antagningsprocessen.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-02-07)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Södermanlands län, Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2021/2755