Mälardalens högskola Konsultstöd till digitaliseringsprocess

Konsultstöd till digitaliseringsprocess

Mälardalens högskola, Västerås

MDH har i sin forsknings- och utbildningsstrategin för 2017-2022 betonat att digitaliseringen är viktig för MDH som helhet och även att digitaliseringen möjliggör innovativa pedagogiska förändringar. Inom MDH pågår idag en rad insatser/projekt som innefattar digitalisering som exempelvis digitala lärmiljöer, digital examination, digital studieadministration.

Syftet med en digitaliseringsstrategi är att ta ett helhetsgrepp om förändringsarbetet. Strategin ska ligga till grund för vilka åtgärder som behöver vidtas i vilken ordning för att framtidssäkra verksamheten. Strategin ska ge ledare och medarbetare bättre kunskap om hur den egna verksamheten kan digitaliseras och hur MDH påverkas av omgivningens förändring.

Områdesstrategin för digitalisering ska grunda sig på verksamhetens nuvarande och framtida behov och krav samt på kunskap om hur omgivningens digitalisering påverkar MDH.

Rektor har beslutat att inleda ett projekt för att ta fram en områdesstrategi för digitalisering. Projektet ska leverera en färdig strategi senast juni 2017. Projektet ska tillämpa ett inkluderande arbetssätt i nära dialog med representanter från verksamheten. Projektet ska genomföras stegvis och därför delas in i faser med kontinuerlig avrapportering för att möjliggöra löpande förändringar eller korrigeringar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2016-11-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2016-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2016/2546