Mälardalens högskola GIS – Ramavtal.

GIS – Ramavtal.

Uppsala universitet, Uppsala

Upphandlingen omfattar avropsberättigade myndigheters/motsvarandes behov av anbudsgivarens hela utbud av programprodukter för Geografiska Informations System – GIS och produktnära tjänster enligt angivna krav och förutsättningar i denna upphandling.

Upphandlingen omfattar avropsberättigade myndigheters/motsvarandes behov av anbudsgivarens hela utbud av programprodukter för Geografiska Informations System – GIS och produktnära tjänster enligt angivna krav och förutsättningar i denna upphandling.

Anbudsgivaren utfäster sig att till avropande myndigheter över detta Ramavtal endast sälja de varor och i förekommande fall tjänster som ryms inom ramen för detta avtal och att varken marknadsföra eller sälja varor för områden inom vilka avropande myndigheter har andra ramavtal.

Viss överlappning kan finnas gentemot andra existerande/kommande ramavtal.

Då det aktuella ramavtalsområdet förändras, befintliga produkter uppdateras och nya produkter tillkommer, så kan bedömningar komma att behöva göras under avtalsperioden avseende om, och i så fall vilka, förändrade/nya produkter beroende på funktion och användningsområde som kan anses ingå i Ramavtalet. Upphandlande myndigheter förbehåller sig rätten att göra sådana bedömningar.

Samtliga myndigheter som omfattas av upphandlingen äger rätt att avropa till de priser och villkor som anges i ramavtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-01-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-11-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

UH 2016/2