Mälardalens högskola Extern remiss: Larm- och passagesystem

Extern remiss: Larm- och passagesystem

Mälardalens högskola, VÄSTERÅS

Mälardalens högskola, MDH, har för avsikt att upphandla ett nytt passage- och inbrottslarm till högskolans samtliga lokaler.

MDH har under arbetet med upphandlingsdokumenten sett ett behov av att i större utsträckning ta in branschens synpunkter genom ett så kallat externt remissförfarande för att på så sätt kunna utarbeta ett branschenligt och kvalitativt underlag. Därefter avses underlaget eventuellt omarbetas utifrån de synpunkter och anmärkningar som gjorts och slutligen annonseras.

Detta är endast en annonsering för att sprida remissen.

Sista mottagningsdatum
Svarstiden utgått

(2018-04-27)

Förfarande

«Request for information» (RFI)

Publicerad

2018-04-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Södermanlands län, Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2018/0733