EL 2019

Colligio AB, FALUN

Samordnad upphandling av energianskaffning och leverans av förnybar elkraft till 12 upphandlande myndigheter. Den sammanlagda volymen uppskattas till 93 GWh

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-03-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

17/179