Mälardalens högskola Digital salstentamen

Digital salstentamen

Mälardalens högskola, Västerås

Upphandlingen avser ett systemstöd för genomförande av digital examination. Avtal kommer att tecknas med en leverantör. En successiv övergång från papperstentor till digitala tentor kommer att inledas hösten 2019.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019/1522