Lunds universitet Utredning av kränkande särbehandling och trakasserier

Utredning av kränkande särbehandling och trakasserier

Lunds universitet, Lund

Den tjänst som upphandlas är utredning av anmälningar om kränkande särbehandling (enligt arbetsmiljölagstiftningen, främst AFS 2015:4) samt om trakasserier och sexuella trakasserier (enligt diskrimineringslagen 2008:567). Lunds universitet avser upphandla ramavtal med ett flertal leverantörer för att kunna täcka det behov universitetet har av tillgängliga och kompetenta utredare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/2648