Lunds universitet Utredning av arbetsförmåga

Utredning av arbetsförmåga

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Lunds universitet ämnar upphandla Utredning av arbetsförmåga. Upphandlade leverantörer ska åta sig att utföra utredning av arbetsförmåga av medarbetare i samverkan med chef.

Utredningen ska resultera i en samlad bild av medarbetarens fysiska, psykiska, sociala och intellektuella förmågor i förhållande till nuvarande arbetsuppgifter. Utredningen ska även resultera i ett beslutsunderlag för kommande insatser och en dokumentation som uppfyller arbetsrättsliga krav.

Volym

Den uppskattade volymen för detta ramavtal är 10 st uppdrag per år. Uppskattat värde för ramavtalet är 400 000 SEK / år.

Den totala takvolymen för detta ramavtal uppgår till 2 000 000 SEK. Med total takvolym avses den bestämda gräns för hur mycket som är tillåtet att köpa från ramavtalet. Observera att angiven takvolym inte är lika med den uppskattade volymen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/2778