Lunds universitet Upphandling Renovering av 91:an stolar

Upphandling Renovering av 91:an stolar

Lunds universitet, Lund

Avtalet avser renovering av 91:an stolen till tre områden, Campus Helsingborg, Studiecentrum och M-huset.

Omfattning

Avtalet avser renovering av 91:an stolen till tre områden, Campus Helsingborg, Studiecentrum och M-huset.

Leverantören förbinder sig att delta i eventuella samordningsmöten.Vi önskar en (1) leverantör för alla tre områden.

Som underlag för denna förfrågan bifogas följande;

Bilaga 1 Produktspecifikation

Bilaga 2 Möbelfakta

Bilaga 3 Referenser

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/978