Lunds universitet Upphandling av hörsalsmöbler M-huset

Upphandling av hörsalsmöbler M-huset

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Avtalet avser leverans och montering av inredning till hörsalar på M-huset, LTH.

Alla mått skall kontrolleras på plats. Det åligger leverantören att ta fram tillverkning-och monteringsritningar på uppdaterade ritningsunderlag från husarkitekt/konstruktör och samtidigt se till att all nödvändig samordning med A och El sker. Tillverkningsritningar, utförande och montering ska godkännas av Akademiska hus och Lunds universitet (beställare) innan tillverkning sker.

Leverantören förbinder sig att delta i eventuella samordningsmöten (skall ingå i anbudet). I anbudet skall ingå monterings-och leveranstidplan.

Som underlag för förfrågan bifogas följande;

Bilaga 1 Referenser

Bilaga 2 Möbelförteckning Hörsalsmöbler_210329

Bilaga 3 Ritning 1-46-1-110110

Bilaga 4 Ritning 1-46-1-110120

Bilaga 5 Ritning 1-46-1-110220

Bilaga 6 Ritning 1-46-1-180000

Bilaga 7 Ritning 1-46-1-180100

Bilaga 8 Ritning 1-46-1-180200

Bilaga 9 Möbelfakta

Sista anbudsdag
6 dagar kvar

(2021-05-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/1095