Lunds universitet Upphandling av e-arkiv med möjlighet till mellanlagring

Upphandling av e-arkiv med möjlighet till mellanlagring

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet inbjuder presumtiva leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av e-arkiv med möjlighet till mellanlagring. Systemet ska fungera i enlighet med principerna enligt OAIS (ISO 14721:2012), ”Open Archival Information System reference model”.

Lunds universitet inbjuder presumtiva leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av e-arkiv med möjlighet till mellanlagring. Systemet ska fungera i enlighet med principerna enligt OAIS (ISO 14721:2012), ”Open Archival Information System reference model”.

Omfattning

Lunds universitet inbjuder presumtiva leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av e-arkiv med möjlighet till mellanlagring, fortsättningsvis benämnt ”systemet”.

Systemet ska fungera i enlighet med principerna enligt OAIS (ISO 14721:2012), ”Open Archival Information System reference model”. Systemet ska även vara anpassat enligt svensk lagstiftning angående hanteringen av allmänna handlingar.

Avtalet kommer att omfatta driftsättning av programvaran och därefter support, programvaruunderhåll och konsultstöd under avtalstiden. Lunds universitet ämnar hantera systemet i egen drift. Även utbildning av berörd personal ingår i upphandlingen.

I upphandlingen ingår tre leveransprojekt för tre (3) befintliga verksamhetssystem vid Lunds universitet.

Lunds universitet kommer att teckna avtal med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1222