Lunds universitet Upphandling av cellsorterare

Upphandling av cellsorterare

Lunds universitet, Lund

Upphandling av fluorescensaktiverad cellsorterare för sortering av eschirichia coli och saccaromyces cerevisiae.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-12-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-11-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

17/106