Lunds universitet Upphandling av Autoklaver (3 st)

Upphandling av Autoklaver (3 st)

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet inbjuder företag att lämna anbud på tre autoklaver benämnda Autoklav Service, Autoklav P3 Djur och Autoklav P3 Lab.

Anbudsgivaren skall leverera, montera, installera samt driftsätta tre (3) autoklaver för sterilisering av slutna/ej slutna behållare med vätska, burar, kläder, instrument samt övrigt tillhörande lab och försöksdjursverksamhet.Autoklaverna som upphandlingen omfattar kommer att installeras i ett nytt djurhus som är under uppförande för Medicinska fakulteten, Enheten för Biomedicinsk Service.

Omfattning

Lunds universitet inbjuder företag att lämna anbud på tre autoklaver benämnda Autoklav Service, Autoklav P3 Djur och Autoklav P3 Lab.

Anbudsgivaren skall leverera, montera, installera samt driftsätta tre (3) autoklaver för sterilisering av slutna/ej slutna behållare med vätska, burar, kläder, instrument samt övrigt tillhörande lab och försöksdjursverksamhet.Autoklaverna som upphandlingen omfattar kommer att installeras i ett nytt djurhus som är under uppförande för Medicinska fakulteten, Enheten för Biomedicinsk Service. Autoklaverna ska installeras under byggnadsfasen, när konsulter, hantverkare och annan behövlig personal fortfarande finns att tillgå. Denna installationsfas beräknas påbörjas i v.11 i mars 2021, vilket innebär att installationer samt SAT av autoklaverna måste påbörjas i mars 2021.Enligt beräkning kommer inte slutbesiktning av det nya djurhuset i sin helhet ske förrän i slutet av december 2021. Djurhuset kommer då tas i bruk i januari 2022. Garantitiden för autoklaverna ska börja gälla från det datum då godkänd slutbesiktning av det nya djurhuset har genomförts.

Två autoklaver står inne i en och samma enhet, men på olika våningar, en autoklav står i en annan enhet (i annan byggnad).Lunds universitet avser att skriva avtal med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1191