Lunds universitet Upphandling av arkitekttjänster inom en del av fastigheten Hamnen 21:149 i Malmö kommun

Upphandling av arkitekttjänster inom en del av fastigheten Hamnen 21:149 i Malmö kommun

Lunds universitet, Lund

Beställaren har behov av att få utfört arkitekttjänster avseende bland annat förstudie-, progam-, system-, och bygglovshandlingar i samband med arbetet med projekteringen av handlingar som ska ligga till grund vid upphandling av entreprenaden omfattande utbildningslokaler till Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Behovet kommer att vara löpande och är beroende av projektets framskridande. Om projektet av någon anledning avslutas i förtid upphör också behovet av arkitekttjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1558