Lunds universitet Undertextning av filmat material

Undertextning av filmat material

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet upphandlar undertextning av filmat material.

Det handlar framför allt om undertexter på samma språk som talas samt översättning från engelska

till svenska, eller tvärtom. Det kan även bli aktuellt med andra språk.

Längden på filmerna kan variera från någon minut upp till någon timme.

För att ytterligare öka tillgängligheten översätter universitetet ibland också en del av dessa

undertexter själv.

Ramavtal kommer att tecknas med två (2) leverantörer.

Det handlar framför allt om undertexter på samma språk som talas samt översättning från engelska

till svenska, eller tvärtom. Det kan även bli aktuellt med andra språk.

Längden på filmerna kan variera från någon minut upp till någon timme.

För att ytterligare öka tillgängligheten översätter universitetet ibland också en del av dessa

undertexter själv.

Ramavtal kommer att tecknas med två (2) leverantörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/2121