Lunds universitet Två klimatkammare

Två klimatkammare

Lunds universitet, Lund

Upphandlingen omfattar två klimatkammare, varav en med skiljevägg, till Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi vid Lunds universitet.

Omfattning

Upphandlingen omfattar två klimatkammare, varav en med skiljevägg, till Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi vid Lunds universitet.

I den här upphandlingen tillåts två typer av anbud. Anbud kan lämnas enligt specifikation (bilaga 1. Funktionsbeskrivning klimatkammare för LTH) och/eller anbud med ett alternativt utförande. Vi upphandlar alltså en funktion snarare än en exakt teknisk lösning.

Följande bilagor ingår i förfrågningsunderlaget:

Funktionsbeskrivning Klimatkammare för LTH

V50.1-2021 Ritning Rör Plan 0, Del 2:1

V50.1-2031 Ritning Rör Plan 0, Del 3:1

V57.1-2021 Ritning Luftbehandling Plan 0, Del 2:1

V57.1-2031 Ritning Luftbehandling Plan 0, Del 3:1

V90.1-2001 Ritning Klimatkammare

Handlingsförteckning Klimatkammare

Kontaktuppgifter

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-12-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/275