Lunds universitet Tjänster för kongressarrangemang

Tjänster för kongressarrangemang

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Lunds universitet avser upphandla flera leverantörer av tjänster för kongressarrangemang. Avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning.

Universitetet har en egen intern organisation för arrangemang av vetenskapliga konferenser och kongresser och denna upphandling görs för att täcka det behov som inte kan täckas av vår interna organisation.

Lunds universitet garanterar inga volymer.

Avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning. Lunds universitet kommer att genomföra avrop genom att ställa förfrågan till samtliga kontrakterade leverantörer. I avropet definieras omfattningen av uppdraget och följande utvärderingskriterier (en eller flera av dessa) kan användas: pris, tillgänglighet, kapacitet, referenser (kvalitet), genomförandebeskrivning, specifika kompetenser för personalen för uppdraget. Fast arvode om inget annat överenskommes enligt avropsförfrågan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-10-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2018/1529