Lunds universitet Tjänstekoncession Ekologihuset

Tjänstekoncession Ekologihuset

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Lunds universitet avser att upplåta en tjänstekoncession i form av ett avtal omfattande, drift och nyttjanderätt till kaféverksamhet i Ekologihuset, Lunds universitet. Avtalet kommer att medföra en fri nyttjanderätt till kök för kontrakterad koncessionshavare. Kontrakterad koncessionshavare skall självständigt bedriva kaféverksamhet med försäljning gentemot universitetets studenter, anställda och besökare.

Tidsfrist för inlämning
Avbruten

(2018-10-05)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2018-09-03

Dokumenttyp

Koncession avseende offentliga byggentreprenader

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2018/1181