Lunds universitet Teknisk förvaltningsentreprenad Max IV

Teknisk förvaltningsentreprenad Max IV

Lunds universitet, Lund

MAX IV-laboratoriet är sedan den 1 juli 2010 en nationell forskningsanläggning, gemensamt finansierad av skattebetalarna via Vetenskapsrådet och Vinnova samt av Lunds universitet och Region Skåne. Dessa parter är ägare till anläggningen och har finansieringsansvar för MAX IV-laboratoriet.

MAX IV är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Anläggningen går kontinuerligt och det ställs stora krav på driftssäkerheten.

MAX IV-laboratoriet är sedan den 1 juli 2010 en nationell forskningsanläggning, gemensamt finansierad av skattebetalarna via Vetenskapsrådet och Vinnova samt av Lunds universitet och Region Skåne. Dessa parter är ägare till anläggningen och har finansieringsansvar för MAX IV-laboratoriet.

Vi drar nytta av den kunskap och kapacitet som finns inom universitetet och universitetet kommer självklart att dra nytta av att vara det lärosäte som ligger allra närmast denna världsunika anläggning. Anledningen till att den nya anläggningen byggs ute vid Brunnshög, norr om Lund, är att vi behöver mer utrymme. MAX IV är 528 meter i omkrets, lika stor som Colosseum.

MAX IV är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Anläggningen går kontinuerligt och det ställs stora krav på driftssäkerheten. Maskinen har i genomsnitt driftsstopp 4-5 veckor varje sommar och 2-4 veckor varje vinter (vilket kan variera). Den är också stängd i genomsnitt 4 timmar varje måndag förmiddag. Övrig tid ska den vara igång minst 98 % av tiden.

Verksamheten är en internationell miljö med många engelsktalande medarbetare, varför det är nödvändigt för leverantören att kunna göra sig förstådd och själv förstå såväl talad som engelska i skrift.

Fastigheterna kostade drygt 1,8 miljarder kronor att bygga och den investeringen har gjorts av Fastighets AB ML4 (Peab och Wilhborgs) som äger fastigheten och hyr ut den till Lunds universitet. I hyresavtalet mellan Lunds universitet och ML 4 ingår ej fastighetsförvaltning, drift och underhåll. Då Max IV inte har ambitionen att bygga upp egen organisation för förvaltning och drift av anläggningen, vill man nu konkurrensutsätta och handla upp teknisk förvaltning, fastighetsteknik, utemiljö, säkerhet, kundtjänst.

Sista anbudsdag
18 dagar kvar

(2021-03-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/2364