Lunds universitet Samtalsstöd

Samtalsstöd

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Uppdraget omfattar leverans av samtalsstöd till anställda på Lunds universitet. Med samtalsstöd avses individuella samtal och/eller i grupp för att förebygga och minska psykisk ohälsa och stress. Upphandlingens volym uppskattas till maximalt 3500 timmar.

Avrop kommer att ske genom särskild fördelningsnyckel utifrån leverantörens kompetens och metod där val sker utifrån individens behov. Antagen leverantör skall lämna svar om denne kan ta uppdraget senast tre (3) arbetsdagar efter förfrågan från beställaren.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1057