Lunds universitet RFI -lagersystem

RFI -lagersystem

Lunds universitet, Lund

En upphandling kan föregås av en så kallad RFI (request for information).

Syftet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom området, för att eventuellt ta fram ett komplett förfrågningsunderlag.

Vid en RFI får ni möjlighet att lämna information om era produkter och

tjänster.

Svar är frivilligt.

Syfte och mål

Syftet med denna RFI är att undersöka marknadens lösningsförslag för att hitta leverantörer som kan leverera hyllsystem och eventuell tillkommande lagerhållningssystem.

Inför kommande upphandling av lagersystem, tillämpas RFI (Request For Information) med syftet att fördjupa den upphandlande myndighetens marknadsundersökning.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-05-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1552