Lunds universitet Relocationtjänster

Relocationtjänster

Lunds universitet, Lund

Vill du stödja Lunds universitet i en professionell hantering vid förflyttning av personal till Sverige (inom Skåne Län) genom att leverera en helhetslösning av Relocationtjänster?

Nu genomför Lunds universitet en ramavtalsupphandling för Relocationtjänster och välkomnar därmed till att lämna anbud.

Upphandlingen omfattar en helhetslösning av Relocationtjänster för Lunds universitet, i form av ramavtal. Syftet med upphandling av Relocationtjänst för Lunds universitet är att stödja en professionell hantering vid förflyttning av personal till Sverige (avser inom Skåne Län).

Anbudsgivaren ska även kunna erbjuda förflyttning av personal från Sverige (avser personal med utlandskontrakt) i form av option (i enlighet med punkt 2.1.3.5).

Observera dock att samtliga förflyttningar kan komma att ske såväl inom som utanför Europa.

Lunds universitet har en tydlig internationell profil och samarbetar med hundratals partneruniversitet i mer än 70 länder. Med bakgrund till det så kan inga garantier ges för volymen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V2020/814