Lunds universitet Ramavtal gällande kylar, frysar och ismaskiner för laborativ verksamhet

Ramavtal gällande kylar, frysar och ismaskiner för laborativ verksamhet

Lunds universitet, Lund

Upphandlingen avser ramavtal för kylar, frysar och ismaskiner till laborativ verksamhet vid Lunds universitet.

Upphandlingen avser ramavtal för kylar, frysar och ismaskiner till laborativ verksamhet vid Lunds universitet.

Omfattning

Upphandlingen avser kylar och frysar till laboratorativ verksamhet vid Lunds universitet och innehåller följande anbudsområden:

Ultralågtemperaturfrysar: - (130 °C)Lågtemperaturfrysar: (-80 °C)EX-klassade frysar: (-20 °C) och kylarGS-klassade frysar: (-20 °C) och kylarIsmaskiner

I anbudet offereras och utvärderas ett antal modeller per anbudsområde. Upphandlingen och efterföljande ramavtal omfattar i upphandlingen prissatta produkter samt övrigt sortiment inom respektive avtalsområde.

Upphandlingen omfattar service och garanti enligt kravspecifikationen vilket innefattar alla krav som gäller för samtliga anbudsområden. För varje anbudsområde specificeras de krav som gäller endast detta anbudsområde i respektive del.

Den uppskattade inköpsvolymen för respektive del och år anges i prismatrisen för respektive anbudsområde.

De angivna volymerna baserar sig på tidigare inköpsmönster samt Lunds universitets kommande behov. De angivna volymerna är endast en uppskattning och är inte bindande för Lunds universitet. Antagen leverantör är skyldig att leverera enligt Lunds universitets verkliga behov.

Lunds universitet har verksamhet i Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed. Beställningar kommer framförallt att göras till laboratorier i Lund och Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/988