Lunds universitet Ramavtal för arkitekttjänster

Ramavtal för arkitekttjänster

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet avser upphandla ramavtal för löpande avrop av arkitekttjänster inom två delområden:

1. Universitetets arbetsplatser och lärandemiljöer eller miljöer som av LU Byggnad bedöms som likvärdiga

2. Torra och våta laboratorier samt arkiv eller miljöer som av LU Byggnad bedöms som likvärdiga

Uppdragen avser utredning och projektering till Lunds universitet. Respektive uppdrag kan inte redovisas på förhand utan baseras på de behov som gäller för varje avrop.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/1415