Lunds universitet Probstation med nanomanipulatorer och elektrisk mätutrustning

Probstation med nanomanipulatorer och elektrisk mätutrustning

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet inbjuder till anbudsgivning rörande en probstation med nanomanipulator samt elektrisk mätmodul med förstärkare.

Omfattning

Upphandingen omfattar ett köp av en probstation med nanomanipulator för att möjligöra elektriskt kontaktering av nanostrukturer(≤100nm) inuti ett svepelektronmikroskop. Utöver detta skall det också ingå en elektrisk mätmodul med förstärkare avsedd för att kunna mäta elektronstråleinducerad ström samt ström-spänningskaraktäristik på de kontakterade nanostrukturerna. På avdelningen finns idag ett svepelektronstrålemikroskop från Hitachi av modellen SU8010 som är tänkt att användas till detta. Detta mikroskop är utrustat med en vakuum sluss och manipulatorn skall införas genom denna sluss för att på så sätt undvika att mikroskopets vakuum bryts. Bit-upplösning på AD omvandlarna till mätmodulen skall ha en bit-upplösning på minst 12 bitar. Då mikroskopet endast har 8 bitars AD omvandlare betyder detta i praktiken att mätmodulen måste kunna ta kontroll över mikroskopet och styra svepet av elektronstrålen i fas med mätningarna.

Allting upphandlas som ett paket och färdig lösning, där leverantören tar totalansvar för att alla delar är kompatibla med varandra.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-09-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-07-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2017/1249