Lunds universitet Prenumerationstjänster för tidskrifter

Prenumerationstjänster för tidskrifter

Lunds universitet, Lund

Köparen avser att upphandla prenumerationstjänster. Upphandlingens mål är att erhålla en leverantör som ska fungera som agent mellan Köparen och förlag/utgivare gällande förmedling av enstaka prenumerationer på svenska och utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form, nedan kallat prenumerationer, och att hantera alla kontakter med förlag/utgivare.

Leverantören ska upprätthålla en stabil leverans av prenumerationstjänsterna och ha en lång erfarenhet av att hantera prenumerationstjänster till akademiska kunder samt ha väl utvecklade rutiner och verktyg som bidrar till att hanteringen blir effektiv både ur administrativ och ekonomisk synpunkt.

Omfattning

Köparen avser att upphandla prenumerationstjänster. Upphandlingens mål är att erhålla en leverantör som ska fungera som agent mellan Köparen och förlag/utgivare gällande förmedling av enstaka prenumerationer på svenska och utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form, nedan kallat prenumerationer, och att hantera alla kontakter med förlag/utgivare.

Leverantören ska upprätthålla en stabil leverans av prenumerationstjänsterna och ha en lång erfarenhet av att hantera prenumerationstjänster till akademiska kunder samt ha väl utvecklade rutiner och verktyg som bidrar till att hanteringen blir effektiv både ur administrativ och ekonomisk synpunkt.

Det är av största vikt att leverantören erbjuder ett väl utbyggt och fungerande webbaserat prenumerationsverktyg. Verktyget ska genom funktioner och innehåll möjliggöra för Köparen att direkt i verktyget kunna utföra så många moment av arbetet med prenumerationer som möjligt. Det administrativa arbetet med prenumerationer ska fungera smidigt och tidseffektivt, därför läggs stor vikt på att det webbaserade prenumerationsverktyget ska innehålla funktioner som stödjer detta.

Sista anbudsdag
8 dagar kvar

(2021-01-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1576