Lunds universitet Parkeringsbevakning

Parkeringsbevakning

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet upphandlar ramavtal för parkeringsbevakning.

Omfattning

Upphandlingen är indelad i två anbudsområden enligt följande.

A. Område LundB. Område Helsingborg

Anbud kan lämnas för ett eller båda anbudsområdena. Varje anbudsområde utvärderas separat. Samma leverantör kan komma att antas på båda områdena.

Respektive anbudsområde omfattar följande.

Grunduppdrag

ansvar för parkeringsbevakning av parkeringsplatser på Lunds universitets områden. Anbudsområde Lund omfattar ca 2200 parkeringsplatser och anbudsområde Helsingborg omfattar ca 112 st. Platser kan tillkomma eller falla bort under avtalstiden.

utfärdande/avskrivningar av kontrollavgifter

bevakning av parkeringsautomater samt hålla Lunds universitet löpande underrättad om parkeringsautomaternas driftstatus

kundtjänst och inkassoverksamhet

Tillkommande tjänster efter avrop

extra ronderingar

installation av nya parkeringsautomater

administrativt stöd vid bortforsling av fordon

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-12-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1786