Lunds universitet Parkeringsbevakning II

Parkeringsbevakning II

Lunds universitet, Lund

Lunds universitet upphandlar avtal gällande parkeringsbevakning.

Omfattning

Upphandlingen omfattar parkeringsbevakning inom angivna områden inom Lunds tätort.

Omfattningen för år 202001-202011 har uppgått till ca 4160 st utskrivna kontrollavgifter och ca 2 milj. i intäkter.

Upphandlingen omfattar följande.

Grunduppdrag

ansvar för parkeringsbevakning av ca 2200 parkeringsplatser på Lunds universitets områden. Platser kan tillkomma eller falla bort under avtalstiden.

utfärdande/avskrivningar av kontrollavgifter

bevakning av parkeringsautomater samt hålla Lunds universitet löpande underrättad om parkeringsautomaternas driftstatus

kundtjänst och inkassoverksamhet

Tillkommande tjänster efter avrop

extra ronderingar

installation av nya parkeringsautomater

borttagning av klotter på parkeringsautomater

administrativt stöd vid bortforsling av fordon

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/2214