Lunds universitet Operationell leasing av bruksbilar för Lunds universitet

Operationell leasing av bruksbilar för Lunds universitet

Lunds universitet, Lund

Upphandlingen avser ett ramavtal för Operationell leasing av bruksbilar att användas i tjänsten för Lunds universitet. Samtliga kringtjänster som administration, försäkringar, skatter service och underhåll skall vara inkluderade i leasingavtalet och antagen leverantör skall garantera fordonens restvärde.

Avtalstiden är fyra (4) år. Under avtalstiden kan separata leasingavtal med en löptid på 36 månader upprättas.

Omfattning

Upphandlingen avser ett ramavtal för Operationell leasing av bruksbilar att användas i tjänsten för Lunds universitet. Samtliga kringtjänster som administration, försäkringar, skatter service och underhåll skall vara inkluderade i leasingavtalet och antagen leverantör skall garantera fordonens restvärde.

Avtalstiden är fyra (4) år. Under avtalstiden kan separata leasingavtal med en löptid på 36 månader upprättas.

Avrop sker i enlighet med verksamhetens behov.  Observera att Lunds universitet inte garanterar några volymer i denna upphandling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-09-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2018/1561