Lunds universitet Multifunktionsskrivare (MFP) och skrivare

Multifunktionsskrivare (MFP) och skrivare

Lunds universitet, Lund

Syftet med upphandlingen är att förse Lunds universitets användare med skrivare och utskrifter. Utöver angivna modeller i Bilaga 1 Kravspecifikation kan Lunds universitet ha behov av köpa andra typer av skrivare/skanners/kopiatorer. Anbudsgivaren ska därmed kunna erbjuda ett komplett sortiment av skrivare. Upphandlingen avser köp av nya maskiner som ej är begagnade.

Upphandlingen omfattar två anbudsområden:

Multifunktionsskrivare (MFP) upp till och med A3-format med klickkostnad till PaperCut. Anbudsområdet avser köp av MFP med klickkostnad som inkluderar service, förbrukningsmaterial och reservdelar.

Nätverksskrivare/MFP upp till och med A4-format inklusive tillbehör och förbrukningsmaterial. Anbudsområdet avser köp av skrivare och MFP utan klickkostnad. Tillbehör, reservdelar och förbrukningsmaterial till dessa köps separat

Omfattning

Lunds universitet är en stor och mångsidig organisation där ansvaret för hur IT-frågor hanteras till stor del ligger ute i verksamheterna. Det finns gemensamma IT-lösningar för bland annat klienter som används av ett stort flertal användare vid universitetet, men det finns ingen enhetlig IT-miljö som gäller för alla användare.För utskrifter finns en gemensam lösning som baseras på PaperCut, och som både används av alla studenter och det stora flertalet anställda vid universitetet. PaperCut vid Lunds universitet hanterar ca 400 stycken MFP och 200 stycken mindre skrivare i Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed.

Alla servrar som hanterar PaperCut kör Windows Server 2016 eller 2019 och det finns inga planer på att byta serverplattform. Användarna skriver ut från olika enheter och operativsystem, inklusive Windows, MacOS och Linux. Det är därför viktigt med fortsatta goda möjligheter för utskrifter från olika typer av operativsystem och enheter, både hanterade och ohanterade. Anslutning till utskriftshanteringen via PaperCut sker på frivillig basis för verksamheterna. Det finns därför ett antal befintliga MFP på universitetet som ännu inte är hanterade, och det är heller inget krav att nya maskiner ska vara hanterade.Målsättningen är att så många som möjligt ska se fördelarna med och ansluta sig till och använda den gemensamma utskriftsmiljön med PaperCut. Lunds universitet räknar därför med att antalet hanterade MFP fortsatt kommer att öka, samtidigt som antalet mindre och ohanterade skrivare kommer att minska.

Syftet med upphandlingen är att förse Lunds universitets användare med skrivare och utskrifter. Utöver angivna modeller i Bilaga 1 Kravspecifikation kan Lunds universitet ha behov av köpa andra typer av skrivare/skanners/kopiatorer. Anbudsgivaren ska därmed kunna erbjuda ett komplett sortiment av skrivare. Upphandlingen avser köp av nya maskiner som ej är begagnade.

Upphandlingen omfattar två anbudsområden:

Multifunktionsskrivare (MFP) upp till och med A3-format med klickkostnad till PaperCut. Anbudsområdet avser köp av MFP med klickkostnad som inkluderar service, förbrukningsmaterial och reservdelar.

Nätverksskrivare/MFP upp till och med A4-format inklusive tillbehör och förbrukningsmaterial. Anbudsområdet avser köp av skrivare och MFP utan klickkostnad. Tillbehör, reservdelar och förbrukningsmaterial till dessa köps separat

Lunds universitet avser att teckna avtal med en (1) leverantör inom anbudsområde 1.

Lunds universitet avser teckna avtal med tre (3) leverantörer för anbudsområde 2.

Det går bra att lämna anbud på ett av anbudsområdena eller båda.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2020/1323