Lunds universitet Mobiltelefoner och surfplattor

Mobiltelefoner och surfplattor

Lunds universitet, Lund

Syftet med upphandlingen är att löpande förse Lunds universitets verksamheter med mobiltelefoner

och surfplattor med efterfrågad kvalitet samt tillhörande tjänster. Uppdraget innebär även ett

fullständigt åtagande av leverans av mobiltelefoner och surfplattor med tillhörande tjänster och

tillbehör. Utöver angivna modeller i Bilaga 2 Svarsbilaga pris kan Lunds universitet ha behov av köpa andra typer av mobiltelefoner och surfplattor med tillbehör. Anbudsgivaren ska därmed kunna erbjuda ett komplett sortiment av detta. Upphandlingen avser köp av nya mobila enheter som ej är begagnade.

Upphandlingen omfattar två anbudsområden:

1. Android- mobiltelefoner och surfplattor med tillbehör

2. iOS/iPadOS- mobiltelefoner och surfplattor med tillbehör

Lunds universitet avser att teckna avtal med en (1) leverantör för anbudsområde 1.

Lunds universitet avser teckna avtal med en (1) leverantör för anbudsområde 2.

Det går bra att lämna anbud på ett av anbudsområdena eller båda.

Mobiltelefoner och surfplattor

Syftet med upphandlingen är att löpande förse Lunds universitets verksamheter med mobiltelefoner

och surfplattor med efterfrågad kvalitet samt tillhörande tjänster. Uppdraget innebär även ett

fullständigt åtagande av leverans av mobiltelefoner och surfplattor med tillhörande tjänster och

tillbehör.

Utöver angivna modeller i Bilaga 2 Svarsbilaga pris kan Lunds universitet ha behov av köpa andra

typer av mobiltelefoner och surfplattor med tillbehör. Anbudsgivaren ska därmed kunna erbjuda ett

komplett sortiment av detta. Upphandlingen avser köp av nya mobila enheter som ej är begagnade.

Upphandlingen omfattar två anbudsområden:

1. Android- mobiltelefoner och surfplattor med tillbehör

2. iOS/iPadOS- mobiltelefoner och surfplattor med tillbehör

Lunds universitet avser att teckna avtal med en (1) leverantör för anbudsområde 1.

Lunds universitet avser teckna avtal med en (1) leverantör för anbudsområde 2.

Det går bra att lämna anbud på ett av anbudsområdena eller båda.

Mobiltelefoner och surfplattor

Syftet med upphandlingen är att löpande förse Lunds universitets verksamheter med mobiltelefoner

och surfplattor med efterfrågad kvalitet samt tillhörande tjänster. Uppdraget innebär även ett

fullständigt åtagande av leverans av mobiltelefoner och surfplattor med tillhörande tjänster och

tillbehör.

Utöver angivna modeller i Bilaga 2 Svarsbilaga pris kan Lunds universitet ha behov av köpa andra

typer av mobiltelefoner och surfplattor med tillbehör. Anbudsgivaren ska därmed kunna erbjuda ett

komplett sortiment av detta. Upphandlingen avser köp av nya mobila enheter som ej är begagnade.

Upphandlingen omfattar två anbudsområden:

1. Android- mobiltelefoner och surfplattor med tillbehör

2. iOS/iPadOS- mobiltelefoner och surfplattor med tillbehör

Lunds universitet avser att teckna avtal med en (1) leverantör för anbudsområde 1.

Lunds universitet avser teckna avtal med en (1) leverantör för anbudsområde 2.

Det går bra att lämna anbud på ett av anbudsområdena eller båda.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

V 2021/2597